ZKUŠENOSTI

LEASINGEM SE AKTIVNĚ
ZABÝVÁM JIŽ
15 LET
(ZEJMÉNA LEASINGEM NEMOVITOSTÍ)

detaily
PROFESIONALITA


ŠPIČKOVÉ REFERENCE
DOKAZUJÍ MOJI
PROFESIONALITU

detaily

LEASING NEMOVITOSTÍ

Leasing nemovitostí je moderní finanční nástroj umožňující pružné profinancování investičních projektů již od hranice 30 mil. Kč.

Důraz je kladen na hodnotu samotné nemovitosti v kombinaci s bonitou žadatele o leasing nemovitostí, čímž dochází ve většině případů k znatelnému snížení nároků na velikost vlastních zdrojů. Mnohdy je vyžadována vlastní spoluúčast ve výši pouze 0-15%, při délce financování na 10-15 let.

Leasing nemovitostí může být využit k financování stávající nemovitosti (zpětný leasing, buy-and-lease) nebo nemovitosti teprve plánované, a to včetně pozemku a všech doprovodných vedlejších nákladů (projekt, inženýring, právní poradenství).

Leasing nemovitostí a developerské projekty

Leasing nemovitostí můžeme dále rozdělit na leasing finanční a leasing operativní (zpravidla vyžadován nadnárodními společnostmi z důvodu dodržení podmínek off-balance financování dle účetních standardů IAS nebo US-GAAP).

Pro leasing nemovitostí neexistuje univerzální stanovení akontace, popř. délky splácení. Je vždy nutno vzít v potaz zejména samotnou lokalitu, kde se předmětná nemovitost nachází, její stáří, opotřebovanost, možnost rozšíření, modernizace. Je nutno uvažovat o způsobu jejího využití (sklad, obchodní prostor, administrativa), její návaznost na širší okolí, dopravní dostupnost, ale i cenu pořízení, provozní náklady nebo funkčnost. Soustředíme se také na developerské projekty, pro více informací mě kontaktujte.

Leasing nemovitostí je výhodný z pohledu pořízení nemovitosti s nižší akontací. Z pohledu vlastnictví si nemovitost “splácíte” u leasingové společnosti a v případě problému ve vašem hlavním předmětu činnosti tímto není nijak postižena vlastní nemovitost. U rodinných firem se jedná o velice efektivní formu budoucího rozdělení aktiv společnosti mezi případné následníky v podnikání či dědice, protože po splacení nemovitosti u leasingové společnosti si nemovitost převezme váš následník, nedochází k žádnému rozdělování či vyčleňování z majetku běžící firmy s nezanedbatelnými daňovými efekty apod.

V posledních třech letech jsem zajistil profinancování nemovitostních projektů v hodnotě 608 mil. Kč.

Zajímá Vás také možnost leasingu strojů?

Leasing Nemovitostí

Reklama

Developerská akciová společnost

 

Komentáře nejsou povoleny.